Lưu trữ Product - Trang 2 trên 2 - Nhượng quyền kinh doanh trà sữa thương hiệu Royaltea chính hãng tại Việt Nam

Nguyên liệu

Nước trái cây cô đặc – vị dứa – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị dứa – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị  đào – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị đào – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị ổi – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị ổi – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị quất – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị quất – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị vải – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị vải – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị xoài – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị xoài – 190.000 VNĐ
Hotline: 0987566566 Zalo: 0987566566