Lưu trữ Product - Nhượng quyền kinh doanh trà sữa thương hiệu Royaltea chính hãng tại Việt Nam

Nguyên liệu

Trà Đen – 190.000 VNĐ
Trà Đen – 190.000 VNĐ
Trà Xanh Hoa Lài – 190.000 VNĐ
Trà Xanh Hoa Lài – 190.000 VNĐ
Hồng trà – 190.000 VNĐ
Hồng trà – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị bí đao – 210.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị bí đao – 210.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị bưởi – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị bưởi – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị cam 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị cam 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị  chanh dây – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị chanh dây – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị  chanh – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị chanh – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị dâu – 190.000 VNĐ
Nước trái cây cô đặc – vị dâu – 190.000 VNĐ
Hotline: 0987566566 Zalo: 0987566566